Tuesday, 8 May 2018

GENÇSANAT 271
GENÇSANAT MAYIS 2018

-Yurtdışı Haberler

-Yurtiçi Haberler

-Seyirden Sefaya: İstanbul'da Denizle Dönüşen Yaşam Elif Dastarlı

-Müzecilikte Neredeyiz? Şener Tansoy

-Heykelin 50 Tonu: Bir Ayna mı Yoksa Arayüz mü? Ceylan Önalp

-Sanat ve Paranın Kıskacında Eleştiri Aydın Cumalı

-Güzel Sanat Eserlerinin Miras ve Boşanma Karşısında Durumu Av. Özge Çetin

-EleştiriYorum

-Aylık Etkinlik Ajandası

-Sanat Kitaplığı