Friday, 20 March 2015

GENÇSANAT 236


GENÇSANAT MART 2015

-Yurtdışından Haberler

- Yurtiçinden Haberler

- Soğuk Enkaz Estetiği Ali Şimşek

- Üç Eserden Beş Esere 
Türkiye'de Koleksiyonerlik  Şener Tansoy 

- Konut Stokundaki Artıştan Sanata
Şu Meşhur 'Soylulaştırma': 
Yeldeğirmeni Örneği Derya Yücel 

- Galerici Dediğin! Aydın Cumalı

- Filozoflar Çağdaş Sanattan Anlar mı? Jörg Heiser

- Tarihe Kalanlar: Üsküdar İmar Edilirken Melek Celâl 

Tarihe Kalanlar: Şehrin Ağaçlanması
Kararı Karşısında Melek Celâl

-Eleştiriyorum Müstecabi-zade aali

-Etkinlik Takvimi

-Sanat Kitaplığı